IMG_0016
"Selbstportrait" Styropor, Schlagmetall, Sockel mit Nachleuchtfarbe

IMG_0008